Metody

   W swojej pracy z pacjentami korzystam z koncepcji Castillo Moralesa. Koncepcja została opracowana i rozwinięta w Argentynie ( główny ośrodek w Cordobie) przez Castillo Moralesa, lekarza rehabilitacji , badacza i naukowca. Jej korzenie sięgają doświadczeń , jakie autor zebrał obserwując życie rdzennych mieszkańców Ameryki Łacińskiej, pacjentów których spotykał na swej drodze i ucząc się od wielu specjalistów (Berty i Karela Bobathów, Vaclawa Vojty, Kabata). Wiecej informacji można uzyskać w zakładce METODY - KONCEPCJA CASTILLO MORALESA dostępnej w menu głównym lub klikając w poniższy link:

KONCEPCJA CASTILLO MORALESA

Metoda Dyna-Lingua M.S. to system sposobów oddziaływania, których nadrzędnym celem jest zaktywizowanie psychiki człowieka poddanego terapii do uczenia się, pokonywania przeszkód i zdobywania nowych kompetencji. Stosowana jest wobec dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju mowy i funkcji poznawczych: dzieci autystycznych, o opóźnionym rozwoju intelektualnym (także na tle zespołu Downa), dzieci z zaburzeniami o charakterze dysfazji sensorycznej i motorycznej oraz wobec dorosłych afatyków. Więcej informacji o metodzie można uzyskać w zakładce METODY - METODA DYNA-LINGUA M.S. dostepnej w menu głównym lub klikając w poniższy link:

METODA DYNA – LINGUA M.S.

K-TAPING (plastrowanie dynamiczne) to metoda, za pomocą której wpływa się na funkcję mięśni bez ograniczenia ich ruchomości. Aplikacje mają działanie stymulujące lub rozluźniające mięśnie oraz aktywujące układ limbiczny. Więcej informacji o metodzie można uzyskać w zakładce METODY - K-TAPING dostepnej w menu głównym lub klikając w poniższy link:

K-TAPING (PLASTROWANIE DYNAMICZNE)