Procedury w stanie epidemii

 

Procedury obowiązujące w Gabinetach Logopedycznych "Prolog"

w Częstochowie w związku z ogłoszonym stanem  epidemii

 

 1. Diagnoza i terapia w Placówce odbywa się wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej biorącej udział w terapii. Prosimy rozważyć konieczność wizyty – jeśli można udzielić porady on-line lub telefonicznie, wskazana jest taka forma kontaktu.
 2. W celu ustalenia terminu wizyty należy skontaktować się telefonicznie lub drogą mailową /adres dostępny na stronie www.neurologopeda24.pl/. Pracownik Placówki w porozumieniu z rodzicem ustala najbardziej odpowiednią formę dalszej współpracy / stacjonarną lub online/.
 3. W momencie umawiania wizyty rodzic jest informowany o warunkach pracy w placówce w związku z COVID-19. Nie wyrażenie zgody na warunki badania/terapii i stosowanie środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie/terapię.
 4. Na wizytę do Placówki rodzic/pacjent zgłasza się w wyznaczonym przez pracownika terminie.
 5. Na wizytę w Placówce rodzic jak i dziecko/pacjent przychodzą zdrowi, bez objawów infekcji. Wskazane jest w domu przed wizytą zmierzenie temperatury - jeżeli przekracza 37,5 C, nie należy przychodzić do Placówki, lecz odwołać wizytę telefonicznie.
 6. W Placówce nie są przyjmowane osoby z objawami infekcji a także objęte kwarantanną lub nadzorem epidemicznym. Przy wejściu prowadzony jest pomiar temperatury termometrem bezdotykowym.
 7. Prosimy, aby na wizytę w poradni dziecko przychodziło z jednym opiekunem/rodzicem.
 8. Pacjent dorosły czy dziecko umówione na diagnozę/terapię powinno być zaopatrzone w maseczkę /przyłbicę, rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania /ołówek/długopis, kredki, gumka / wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 9. Podczas wizyty klient musi się dostosować do obowiązującej w Placówce procedury postępowania związanej z COVID-19 oraz zachowania procedur bezpieczeństwa zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia:
 • zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku / płyn jest dostępny zaraz przy wejściu/
 • zachowania odstępu 2 m od drugiej osoby,
 • posiadania maseczki, przyłbicy /obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 4 r.ż/
 • podpisania oświadczenia o braku infekcji i ryzyka zarażenia koronawirusem, otrzymanego od terapeuty..
 1. Rodzic jest zobowiązany do pouczenia dziecka o zachowaniu podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii.
 2. Po przyjściu do Placowki o ściśle określonej godzinie, pacjent/rodzic czekają w poczekalni /z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności/ na terapeutę, który poinformuje o dalszych krokach.
 3. Po wejściu do gabinetu terapeuta,  rodzic , dziecko/pacjent dorosły są zobowiazani do dokładnego umycia i zdezynfekowania rąk.
 4. W celu zapewnienia lepszego bezpiczeństwa zajęcia trwają maksymalnie 50 min.
 5. W przypadku pacjentów po hospitalizacji lub pobytach na turnusach rehabilitacyjnych konieczne jest zachowanie 14-to dniowej kwarantanny przed wizytą.