Oferta

Profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci (również noworodki i niemowlęta) młodzieży i dorosłych

 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wczesna nauka czytania
 • Dyslalia
 • Dysleksja
 • Terapia jąkania i zaburzeń płynności mówienia
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Afazja ( w następstwie udarów mózgowych, urazów czaszkowo-mózgowych, po wypadkach komunikacyjnych...)
 • Zaburzenia mowy, rozwoju i języka towarzyszące zespołom wad genetycznych (np. zespół Downa, zespół Williams'a...)
 • Zaburzenia mowy związane z autyzmem, zespołem Aspergera
 • Upośledzenie umysłowe
 • Zaburzenia ssania, połykania, żucia
 • Obwodowe porażenie nerwu twarzowego
 • Terapia ręki
 • K-TAPING (plastrowanie dynamiczne)