Terapia ręki

   Terapia ręki w gabinecie prowadzona jest w oparciu m.in.o elementy metod terapeutycznych: NDT – Bobath, PNF, Kinesiotaping, Castillo Morales, integrację odruchów w/g S.Masgutovej jako elementów ułatwiających, przygotowujących i torujących aktywność ręki.

   Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

 • z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym w obrębie kończyny górnej

 • niechętnie podejmujących czynności manualne (np. malowanie, lepienie z plasteliny) oraz mających problem z koordynacją obu rąk w trakcie wykonywania tych czynności, a także z koordynacją wzrokowo-ruchową

 • z nadwrażliwością dotykową oraz niedowrażliwionych dotykowo

   Głownym celem terapii jest:

 • poprawa sprawności ruchowej kończyny górnej

 • regulacja napięcia mięśniowego

 • poprawa sprawności manipulacyjnej rąk

 • poprawa precyzji ruchów dłoni i palców

 • poprawa umiejętności chwytu

 • poprawa w zakresie koordynacji ruchów

 • wpływanie na sprawność grafomotoryczną

 • poprawa czynności samoobsługowych

 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała